Wat is IBI en hoeveel betaal je in Spanje?
Vastgoed in Spanje
René
Vastgoed in Spanje
05/14/2024
3 min
0

Wat is IBI en hoeveel betaal je in Spanje? Alles over IBI in Spanje

05/14/2024
3 min
0

In Spanje zijn er verschillende soorten belastingen die eigenaren van onroerend goed moeten betalen, en een van de belangrijkste daarvan is de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, beter bekend als IBI. Deze belasting, die vergelijkbaar is met de onroerendezaakbelasting in andere landen, speelt een cruciale rol in het Spaanse belastingstelsel en kan een aanzienlijke impact hebben op de financiën van huiseigenaren. In deze blog gaan we dieper in op wat IBI precies is, hoe het wordt berekend en hoeveel je kunt verwachten te betalen in Spanje.

Ben je helemaal klaar om de stap te zetten richting het Spaanse vastgoed of wil je kijken naar de mogelijkheden? Neem contact met ons op dan kijken we samen naar de opties! 

Neem hier contact met ons op en bekijk of jij vastgoed kan aankopen in Spanje.

Wat is IBI?

IBI is een gemeentelijke belasting die eigenaren van onroerend goed in Spanje moeten betalen. Het is een jaarlijkse belasting die wordt geheven door de lokale gemeenten en wordt berekend op basis van de kadastrale waarde van het onroerend goed. Deze belasting wordt gebruikt om de kosten van lokale voorzieningen en diensten te dekken, zoals stratenonderhoud, vuilnisophaaldiensten, straatverlichting en andere gemeentelijke uitgaven.

Hoe wordt IBI berekend?

IBI wordt berekend op basis van de kadastrale waarde van het onroerend goed, die wordt vastgesteld door het kadaster. Deze waarde wordt beïnvloed door verschillende factoren, waaronder de locatie, grootte, voorzieningen en algemene marktwaarde van het onroerend goed. Het tarief voor IBI wordt vastgesteld door de lokale overheid en kan variëren afhankelijk van de gemeente waarin het onroerend goed zich bevindt.

Om het bedrag van de IBI-belasting te berekenen, wordt de kadastrale waarde van het onroerend goed vermenigvuldigd met het tarief dat is vastgesteld door de gemeente. Dit kan resulteren in een aanzienlijk bedrag, afhankelijk van de waarde van het onroerend goed en het tarief dat wordt toegepast.

IBI tarieven in Spanje

De tarieven voor IBI kunnen sterk variëren afhankelijk van de locatie van het onroerend goed en de specifieke kenmerken ervan. Over het algemeen geldt dat woningen in stedelijke gebieden vaak hogere tarieven hebben dan die in landelijke gebieden. Daarnaast kunnen ook factoren zoals de grootte, luxe en voorzieningen van het onroerend goed van invloed zijn op het tarief voor IBI.

In sommige gevallen kunnen lokale overheden kortingen of vrijstellingen verlenen op de IBI-belasting, met name voor bepaalde groepen zoals gepensioneerden of mensen met een laag inkomen. Het is belangrijk om te controleren of je in aanmerking komt voor dergelijke kortingen en om contact op te nemen met de lokale belastingdienst voor meer informatie.

  

Hoeveel betaal je in Spanje?

Het exacte bedrag dat je aan IBI betaalt, hangt af van verschillende factoren, zoals de kadastrale waarde. Dit is de waarde van het onroerend goed zoals die in het kadaster staat geregistreed. Deze waarde omvat zowel de waarde van de grond als van de gebouwen die erop staan.

De kadastrale waarde is afhankelijk van een aantal factoren:

  • De locatie van de woning
  • De marktwaarde van het onroerend goed
  • De stedenbouwkundige kenmerken van de grond
  • De materiële waarde van de bebouwing
  • De leeftijd van de bebouwing. 

    Gemiddeld kunnen huiseigenaren in Spanje tussen de €200 en €1.000 per jaar aan IBI verwachten, afhankelijk van de locatie en kenmerken van het onroerend goed.

Wanneer IBI betalen?

Als je op 1 januari de eigenaar bent van een huis, moet je de IBI voor dat jaar betalen. Stel dat je in de loop van het jaar een huis koopt, dan is de verkoper verantwoordelijk voor het betalen van de IBI voor dat jaar. Maar let op, in Spanje bepaalt elke gemeente zelf wanneer ze de onroerendezaakbelasting innen. Dit kan per gemeente verschillen. Sommige gemeenten bieden ook de mogelijkheid om de belasting in termijnen te betalen.

Sommige gemeenten verwachten van bewoners dat ze zelf aangifte doen voor de IBI. Dus als je geen belastingaanslag ontvangt, betekent dat niet dat je geen belasting hoeft te betalen (elke gemeente int IBI). Als je geen aanslag krijgt, moet je zelf naar de gemeente gaan om een belastingformulier op te halen en in te vullen. Als je dit niet doet, kan dat leiden tot belastingontduiking. De gemeente kan dan een boete opleggen of zelfs strengere maatregelen nemen.

Als dit voor jou geldt en je betaalt (misschien zonder het te weten) geen belasting, neem dan zo snel mogelijk contact op met de gemeente om te bespreken hoe je je situatie kunt oplossen. Als de gemeente bereid is om mee te werken, voorkom je problemen in de toekomst. Huurders betalen nooit IBI. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar/verhuurder om de belasting te betalen.

Conclusie 

IBI is een belangrijke belasting voor huiseigenaren in Spanje en kan een aanzienlijke invloed hebben op de financiën. Het is essentieel om goed op de hoogte te zijn van hoe IBI wordt berekend en welke tarieven van toepassing zijn op jouw specifieke situatie. 

Ben je helemaal klaar om de stap te zetten richting het Spaanse vastgoed of wil je kijken naar de mogelijkheden? Neem contact met ons op dan kijken we samen naar de opties! 

Neem hier contact met ons op en bekijk of jij vastgoed kan aankopen in Spanje.

Reacties
Categorieën